Regulamin sklepu www.patika.pl

1. Postanowienia ogólne
Właścicielem sklepu internetowego www.patika.pl jest firma
Patrycja Kordylas pati.ka boutique

NIP- 6080064375

REGON-302648730

Adres do korespondencji:

pati.ka.boutique@o2.pl

Pati.ka boutique
Żeromskiego 3 (dobudówka , wejście obok)

63-322 Gołuchów
2. Konto
a) Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
b) Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

3. Procedura składania i realizacji zamówień
a) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia
b) Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie sfinalizowania zakupów poprzez wybranie szczegółów płatności i wysyłki,
c) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Pati.Ka Boutique zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
d) Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
e) Firma Pati.Ka Boutique zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania zamówień wzbudzających wątpliwości, bez podania przyczyny.
f) Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.patika.pl, są podane w złotych polskich.
g) Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową
4. Płatności i wysyłka
a) Na wpłatę należności Klient ma do 3 dni roboczych od daty zakupu przedmiotu – po tym czasie sprzedający kontaktuje się z zamawiającym poprzez wiadomość e-mail, w celu ustalenia dalszych działań.
b) Dane potrzebne do wpłaty należności (w przypadku wybrania opcji przelewu tradycyjnego) zostaną podane od razu po sfinalizowaniu zamówienia)
c) Bezpieczne i natychmiastowe płatności umożliwia firma “przelewy24”. Płatność przez szybki przelew  księgowana jest natychmiastowo.
d) Po dokonaniu płatności, sklep Pati.Ka Boutique zobowiązuje się wysłać towar w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania pieniędzy na konto. W przypadku, gdy wysyłka z różnych względów może się opóźnić, sprzedający ma obowiązek powiadomić o tym kupującego.
5. Dostawa
a) Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju.
b) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Podsumowanie koszyka” w trakcie składania Zamówienia.
c) Nie ma możliwości odbioru osobistego

6. Zwroty
a) Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
b) Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nie uwzględnienia odstąpienia od umowy
c) Kupujący przed odesłaniem zwrotnego produktu musi powiadomić sprzedającego poprzez wiadomość e-mail : pati.ka.boutique@o2 lub telefonicznie.
c) Prawo zwrotu dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie.
d) Zwracany towar należy opakować w taki sposób aby zapewnić wystarczającą ochronę towaru podczas transportu.
e) Kwota zwracana Klientowi za zwrócony towar jest przesyłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.
f) Wszystkie koszty wysyłki pokrywa kupujący . Sprzedawca oddaje należność za zakupioną rzecz (wysyłka nie jest w to wliczona)
g) Zwrot kwoty wydanej przez Klienta na towar podlegający zwrotowi następuje najczęściej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
h) Przed odesłaniem do sprzedającego towaru –wypełniamy formularz zwrotu i odsyłamy razem z produktem zwrotnym.
Formularz zwrotu znajduję się na końcu regulaminu (do pobrania)

7. Reklamacje
a) Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza (formularz zwrotu) pocztą elektroniczną na adres pati.ka.boutique@o2.pl lub skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie. Czas realizacji rozpatrzenia reklamacji – do 5 dni roboczych.
b) W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
c) Reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.patika.pl. Różnice te mogą wynikać z ustawień monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
d) Reklamacji nie podlegają:
Uszkodzenia wynikłe ze zużywania się towaru
– Uszkodzenia wynikłe z używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem
Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru
Wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,
Uszkodzenia wynikłe z niedopasowania odzieży lub obuwia do stopy

8. Zdjęcia produktów
Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej www.patika.pl oznakowane logo sklepu Pati.Ka Boutique (znakiem wodnym) podlegają Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994r. Za kopiowanie tychże zdjęć bez zgody właściciela sklepu do celów prywatnych i komercyjnych grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. (art.115.1)

9. Postanowienia Końcowe
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
b) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

FORMULARZ ZWROTU – DO POBRANIA